John Berger Sözleri


John Berger (d. 5 Kasım 1926, Londra) İngiliz yazar, sanat eleştirmeni.


  • Kadın, olduğu ve yaptığı her şeyi gözetlemek zorundadır.Erkekler kadınları seyrederler, kadınlarsa seyredilişlerini seyrederler. Bu durum, yalnız erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkileri değil, kadınların kendileriyle ilişkilerini de belirler. Kadının içindeki gözlemci erkek, gözlenense kadındır. Böylece kadın kendisini bir nesneye -özellikle görsel bir nesneye- seyirlik bir şeye dönüştürmüş olur.
  • Gövde sürekli yaşlanır, ölüme hazırlanır. Bu noktada hiçbir zaman kuramı erteleme öneremez. Ölüm ve zaman daima bir yardımlaşma içindedir. Zaman yavaştan alırken, ölüm çarçabuk bitirir işini.
  • Sanat ile mülkiyet arasındaki ilişki, felakettir.
  • Şiir, yüreğe, yaraya, ölülere, varlığını paylaşılan öznellik alanımızda bulan her şeye seslenir.
  • Protesto aslında başka, daha adil bir gelecek için göze alınmış bir fedakarlık değildir; içinde bulunulan zamanın kifayetsiz bir kurtarılışıdır.
  • Yokluğun hiçlik olduğuna inanmaktan daha büyük bir hata olamaz. İkisi arasındaki fark bir zamanlama meselesidir. Hiçlik önce, yokluk sonradır.
  • Düzyazı şiirden daha çok güven verir, ama şiir kanayan yaraya seslenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder