İmam Ali Rıza Sözleri


Ali er-Rıza, tam ismi Ali ibn Musa ibn-i Cafer ((29 Aralık 765, - 23 Ağustos 818), İslam peygamberi Muhammed'in yedinci göbekten torunudur. Şiîliğin İsnâaşerîyye mezhebinde ve onun kolları olan Câferîlik ile Alevîlik'te "Sekizinci İmâm" olarak yer alan "Ali er-Rıza" Mûsâ el-Kâzım'nın oğludur.


 • Aklın en üstün mertebesi, insanın kendi nefsini tanımasıdır.
 • Herkesin dostu onun aklıdır; düşmanı ise cehaletidir.
 • Dosta karşı alçak gönüllü, düşmana karşı tedbirli, halka karşı da güler yüzlü ol.
 • Cimrinin rahatlığı, kıskancın lezzeti, çabuk usananın vefası ve yalancının da yiğitliği olmaz.
 • Malın en iyisi, haysiyeti korumak için harcanandır.
 • Günahtan tevbe eden, günah işlemeyen kimse gibidir.
 • Şarap içenle oturup kalkma; ona selam da verme.
 • Allah,boşuna cedelleşmeyi, israfı ve ağız açmayı sevmez.
 • İnsanlara muhabbet beslemek aklın yarısıdır.
 • Peygamberlerin sıfatlarından biri de temizliktir.
 • İbadet, çok namaz kılmak ve çok oruç tutmak değil; ibadet, Allah’ın işleri hakkında çok düşünmektir.
 • Cömert, yemeğini yesinler diye halkın yemeğini yer. Ama cimri, yemeğini yemesinler diye halkın yemeğini yemez.
 • Ailesini geçindirmek için rızık peşinde olan kimsenin mükafatı, Allah yolunda cihad eden kimsenin mükafatından daha fazladır.
 • Adi insan kimdir? diye sorduklarında İmam: Sahip olduğu şey, kendisini Allah’tan alıkoyan (gafil eden) kimsedir. buyurdular.
 • Tevekkülün haddi nedir? diye sorduklarında: Allah’tan başka hiçbir kimseden korkmamaktır. buyurdular.
 • Susmak bir nevi hikmettir. Boş yere konuşmamak muhabbeti artırdığı gibi, her hayrın da rehberidir.
 • Hırs ve hasetten kaçının, çünkü geçmiş ümmetleri bu iki sıfat helak etmiştir; cimrilikten sakının; o mü’min ve hür insanda bulunmayan bir afettir ve imana aykırıdır.
 • Kur’an Allah’ın kelamıdır, ondan ileriye geçmeyin ve ondan başka bir şeyde hidayeti aramayın yoksa dalalete (sapıklığa) düşersiniz.
 • İman, farzları yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, kalple Allah’ı tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla amel etmektir.
 • İmanın dört rüknü vardır: Allah’a tevekkül etmek, Allah’ın kazasına rıza göstermek, Allah’ın emrine teslim olmak ve herşeyi Allah’a havale etmek.
 • ilim olgunluk ve ilim, derin anlayışın nişanelerindendir. Susmak, hikmet kapılarından bir kapıdır. Susmak (boş yere konuşmamak) muhabbbet kazandırdığı gibi her hayrın da kılavuzudur.
 • Öyle bir gün gelir ki, afiyet(rahatlık) on cüz’ olur. Dokuz cüz’ü insanlardan uzaklaşmakla ve bir cüz’ü de susmakla sağlanır.
 • Biz tıpkı Resulullah (sav) gibi verdiği sözü yerine getirmeyi kendisi için borç bilen bir Ehl-i Beytiz.
 • Kulların en seçkini kimlerdir? diye sorduklarında: “Kulların en iyisi, iyi iş yaptığında hoşnut olan, kötü iş yaptığında mağfiret dileyen, kendisine bir nimet verildiğinde şükreden, sıkıntıya düştüğünde sabreden ve sinirlendiğinde de affeden kimsedir. buyurdular.
 • Susmak, hikmet kapılarından bir kapıdır. Susmak, boş yere konuşmamak, muhabbet kazandırdığı gibi her hayrın da kılavuzudur.
 • Mü’min, kendisinde üç haslet olmadıkça mü’min olmaz; Rabbinden bir sünnet, Peygamber’inden bir sünnet ve İmamından bir sünnet. Rabbinden olan sünnet, sırrı gizlemektir. Peygamber’inden olan sünnet, halkla iyi geçinmektir. İmamından olan sünnet de sıkıntı ve zorluklarda sabırlı olmaktır.
 • İmamet dinin yularıdır, müslümanların düzeni, dünyanın ıslahı ve mü’minlerin izzetidir. İmamet, İslam’ın gelişen kökü, yücelen budağıdır. İmam ile namaz, zekat, oruç, hac tamamlanır; İmam ile fey’i ve sadakat çoğalır, İmam ile hadlar ve hükümler uygulanır ve sınırlar korunur.
 • Peygamberlerin silahına sarılın. Nedir Peygamberlerin silahı? diye sorulduğunda: Dua’dır.” diye cevap verdi.
 • Boş işler, boş sözleri gerektirir.
 • Büyük kardeş baba yerindedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder