Gustave Le Bon Sözleri


Gustave Le Bon (7 Mayıs 1841, - 13 Aralık 1931); Fransız psikolog, arkeolog, sosyolog ve antropolog. Toplum ve kitle psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır.


 • Başlayan devrimler, gerçekte sona eren inançlardır.
 • Bilmek; ezberlemek değil, sebep-sonuç arasındaki ilişkiyi kurabilmektir.
 • Bilim bize gerçeği vaad eder, barışı ya da mutluluğu değil.
 • Bir gençliğe verilen eğitim imkanı, bu memleketin yarın ne olacağı hakkında geniş fikirler ortaya koyabilecek niteliktedir.
 • Bugün ekilen ve yarın toplanacak olan fikir ve inançları anlayabilmek için, zemini yani tarlayı iyi incelemek gerekir.
 • Dünyayı yönetenler dirilerden çok ölülerdir.
 • Eşitliğin olmadığı yerde haksızlık başkaldırır.
 • Görünüşler ve gösterişler tarihte gerçeklerden daha fazla bir rol oynamıştır. Gerçekte olmayan gerçeğe üstün gelmiştir.
 • Güçlü ve daimi bir iradenin neler yapmaya gücü yettiğine çoğu defa yeteri kadar önem verilmez. Ona hiçbir şey karşı gelemez, ne doğa, ne insanlar, ne başkaları.
 • Kitlelerin genel karakterini parlamentoda da aynen buluruz. Düşüncelerdeki basitlik, çabuk hiddetlenme, telkine yeteneklilik,duygularda aşırılık,önderlerin güçlü nüfuzu.
 • Reformlar, bir umudun yerine bir başkasını koymaktan öte hiçbir şey yapmadılar, hiçbir zaman.
 • Siyasi alanda tutkular ve inanışlar, pek az da düşünceler çarpışır.
 • Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkumdur.
 • İnsanlar bir kez kitle haline geldi mi, her birey o topluluk içinde kaybolur, kendi sosyal kimliğinden sıyrılır. Artık eylemlerde akıl değil, içgüdüler hakimdir. Bu yüzden tarih boyunca en büyük kahramanlıklar da, en büyük vahşetler de kitleler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder