Thomas Jefferson Sözleri


Thomas Jefferson (13 Nisan 1743 - 4 Temmuz 1826), Amerika Birleşik Devletleri üçüncü başkanı olup, 1801-1809 tarihleri arasında başkanlık yapmıştır.


 • Dürüstlük, bilgelik kitabının ilk konusudur.
 • Başarılarımız yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandırır.
 • Özgürlük ağacı, belirli aralıklarla vatanseverlerin ve vatan hainlerinin kanlarıyla sulanmalıdır.
 • Sahip olmadan önce paranı asla harcama.
 • Komşunun yirmi tane Tanrı var demesi ya da hiç Tanrı yoktur demesi bana bir zarar vermez. Ne benim cebime dokunur ne de bacağımı kırar.
 • Hiçbir şey doğru zihinsel yaklaşıma sahip birini amacından saptıramaz. Yanlış yaklaşım içinde olana ise yapılacak bir şey yoktur.
 • Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.
 • Morali yüksek insanın hedefine ulaşmasını hiçbir şey engelleyemez. Bozuk moralli insanlara yardım edecek şey ise, dünyada mevcut değildir.
 • Yeryüzündeki en büyük veya en küçük bir insana yazarken hiç bir fark gözetmedim.
 • Güç sözkonusu olduğunda, insanlara hiç bir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.
 • İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.
 • Eğitim için ödenecek vergi, halkı cahil bıraktığımız zaman aramızdan yükselecek olan krallar, din adamları ve soylulara ödenecek vergilerin binde biri bile değildir.
 • Bazen insanın kendisini yönetmesine güvenilmemesi gerektiği söylenir? O zaman insanın başkalarını yönetmesine güvenilebilir mi? Veya insanı yönetmesi için krallar kılığına bürünmüş melekler bulabilir miyiz? Bırakalım bunun cevabını tarih versin.
 • Her yaptığını bütün dünya izliyormuş yap.
 • Geleceğin hayallerini geçmişin tarihinden daha çok seviyorum.
 • En az yöneten devlet, en iyi devlettir.
 • Bize yaşam veren Tanrı, özgürlüğü de verdi.
 • Akıllılar, zayıf yanlarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler.
 • Toplumsal çıkarlar bütün dinlerin üzerinde anlaştığı (bütün dinlerin hepsi, cinayeti, çalmayı, soygunculuğu ve yalancı şahitliği yasaklar ahlaki kaidelere dayalıdır. Gayriahlaki olan dini dogmalar ile ilgilenmemeliyiz.
 • Hürriyet toprağı karış karış zaptedilir. Daima ilerlemek için peyderpey elde ettiklerimizle memnun olmalıyız. Kendi menfaatleri için dahi, insanları ikna etmek bir hayli zaman alır.
 • Hiç kimse kalabalığa arkasını dönmeden orkestrayı yönetemez.
 • Her yurttaş asker olmalı. Yunanda ve Romalılarda böyleydi. Her özgür toplumda da böyle olmalı.
 • Her memleketin halkı kendi haklarının hem bekçisi, hem de kendi felaketi için kullanılabilecek yeğane alettir. Şuna iyice inanmışımdır ki, muayyen bir kültür seviyesine sahip halkın elinden başka bir yerde hürriyetimiz tehlikeden masun değildir.
 • Halkın işine herkes kendi işi gibi bakmalıdır. Bütün amme hizmetlerinin halka öğretilmesi daima en başta gelmelidir.
 • Halk kütlelerine tahsil ve terbiye veriniz ki, onlar sulh ve nizamı onlar koruyacaktır. Halkı her zaman aydınlatınız ki, seherdeki şeytani ruhlar gibi, beden ve dimağdaki fenalık ve zulüm erisin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder