Sokrates Sözleri


Sokrates (M.Ö. 469; - M.Ö. 399), Antik Yunan filozofudur. Heykeltıraş Sophroniskos'un ve ebe Fenarete'nin oğludur. Yunan Felsefesinin kurucularındandır.


 • Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.
 • Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz,yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz.
 • Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.
 • İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ayaklarım var ya diyebilen insandır.
 • Yeşillikler toprağın çirkinliklerini kapattığı gibi, tatlı söz de insanların kusurlarını örter...
 • Savaşlarda çok kez görülür, bir kimse silahlarını atmakla, kendini kovalayanlardan aman dilemekle kurtulabilir ölümden.
 • Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.
 • Ne türlü sakıncalar karşısında, her şeyi yapmayı, her şeyi denemeyi göze aldıktan sonra, ölümden kurtulmak için nice nice yollar bulur insan.
 • Meşguliyetlerle dolu bir hayatın kısır olduğunu unutmayın.
 • Güç olan ölümden kaçınmak değil, kötülükten kaçınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar.
 • Aşk gençler için trajedi yaşlılar için komedidir.
 • En akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir.
 • En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır. Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşünmelisin. Ve Kimseye hiçbir şey öğretme, sadece onların düşünmelerini sağla, çünkü insan bildiğini öğrenir, gördüğünü değil.
 • Cesaret adını verdiğimiz erdem, başıboş bir kahramanlık, anlamsız bir atılganlık ve cüretkârlık, her tehlikeyi düşüncesizce göğüsleme olmayıp; neden korkulup neden korkulmayacağına, neyin göğüslenmeye değer olup neden kaçınmanın iyi olacağına ilişkin bilgiden başka bir şey değildir.
 • Adalet, insanın kendi üzerine düşeni yapması, en iyi ve en uygun olduğu işi yapması, herkese hak ettiğini vermesidir. Peki o zaman; bir insan bilgeliğe, kendisine ilişkin bilgiye sahip oldukça, nasıl olur da, kendisine ait, kendisinin bir parçası olan şeyi, en uygun olan işi yapabilir? Bütüne, başkalarına ilişkin bilgiye sahip oldukça, nasıl olur da, başkasının hakkını verebilir, bütünün adaletine katkıda bulunabilir?
 • Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.
 • Erdem mutluluk amacının aracıdır.
 • Cehaletimin gerçekliği dışında hiçbir şey bilmiyorum.
 • Tek iyilik bilgi, tek kötülük cehalettir.
 • İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.
 • Bilgelik, kendi kendimizi yenmektir, oysa cehalet, kendi kendimize yenilmektir.
 • Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer?
 • Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.
 • Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez.
 • En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.
 • Öğrenmek, eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan başka birşey değildir.
 • Endişelerinizden kurtulmak istiyorsaniz , yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin.
 • Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.
 • Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir
 • Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.
 • Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.
 • En büyük bilgelik, iyiyi kötüden ayırmaktır.
 • Bilgi ruhun gıdasıdır.
 • Felsefe hayretle başlar.
 • Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.
 • Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir.
 • Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.
 • Bilen insan kötülük yapmaz.
 • Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.
 • Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün.
 • Birşeyi en iyi anlayabilmenin yolu onu en iyi şekilde anlatabilmeye çalışmaktır.
 • Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.
 • Umut her daim vardır.
 • Kendini bil.
 • İnsan bildiğini öğrenir.
 • Fazilet, ruhun güzelliğidir.
 • Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur.
 • Kainatta tesadüfe tesadüf edilmez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder