Napolyon Bonaparte Sözleri


Napolyon Bonapart (15 Ağustos 1769 - 5 Mayıs 1821), Fransa'ya bağlı Korsika Adası'nda doğmuş olan ünlü Fransız Devrimi'nin generali, 11 Kasım 1799'dan 18 Mayıs 1804'e kadar Fransa Konsülü olarak Fransa Cumhuriyeti'nin ilk başkanı, sonrasında da 18 Mayıs 1804 ile 6 Nisan 1814 arasında I. Napolyon adını alarak Fransa İmparatoru ve İtalya Kralı olmuştur.


 • Güzel bir kadın göze, iyi bir kadın da kalbe hoş görünür. Birincisi pırlanta, ikincisi de hazinedir.
 • Herkesi dinlerim ama kendi doğru bildiğimi yaparım.
 • Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler.
 • Seninle aynı fikirde olmadıklarını söyleyenlerden korkma, seninle aynı fikirde olmayıpta bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan kork.
 • Ben savaş çıktığında ata binmeyeceğim. Ben ata bindiğimde savaş çıkacak. Henüz okuldayken bir arkadaşının savaş çıktığında nasıl ata bineceğini sorarak kısa boyuyla alay etmesi üzerine.
 • Düşmanınız hata yaptığında sakın onu durdurmayın.
 • Bir toplumun gelişmesini görmek için, önce o toplumdaki kadınlara bakınız.
 • İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.
 • Sizin asaletiniz sizinle birlikte toprak olacak, ancak benim asaletim benimle birlikte başlıyor. Kendisiyle "soysuz" diye dalga geçen bir Fransiz asilzadesiyle yapacagi düello öncesinde söylediği söz.
 • Muhammed büyük biriydi, korkusuz bir askerdi; az miktar kişiyle Bedir Savaşı'nı kazandı, büyük bir kumandan, kıymetli bir devlet adamı, zaferi doğduğu toprakları canlandırdı, ve Arap çöllerinin ortasında yeni bir millet ve bir güç kurdu.
 • Zafer ancak ona inananlarındır.
 • İnsanları yükselten iki büyük vasıf vardır: Erkeğin mert, kadının namuslu olması.
 • Benim asaletim benimle başlar. Çocuklarımın, benden alacakları asaletle satacakları çalım ise hiçbir zaman benimki kadar haşmetli olmayacaktır.
 • Kendimden başka hiç kimse düşüşümden sorumlu değildir. Ben, kendimin en büyük düşmanı, felaketli kaderimin nedeniyim.
 • Akıl ve zekanın ne olduğunu çok araştırdım. Nihayet bunun düşünceli cür'etten başka bir şey olmadığını anladım.
 • Hayatın iniş ve çıkışlarından, erkeklerin sıkıntılarını azaltmak için kadınlara büyük işi düşer.
 • Her işte başarılı oldum çünkü bunu istiyordum. Hiçbir zaman tereddüt etmedim. Bu da bana diğer insanlara oranla üstünlük sağladı.
 • Aslında büyük bir soru yerinde durmaktadır: Kim İstanbul'u elinde tutacaktır.
 • Bir insan hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir.
 • Savaşarak ölmek kahramanların, intihar etmek korkakların imtiyazıdır.
 • Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir.
 • Emir vermek kadar kolay bir şey yoktur. Önemli olan, verilen emrin yerine getirilmesini sağlayabilmektir.
 • Büyük eylemler hiçbir zaman rastlantının ve talihin eseri değildir; her zaman tertip işidir.
 • Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstünden gelebilir.
 • Her zaferden sonra pişmanlık duyulur. Pişmanlık duyulmayan tek zafer cehaleti yenmektir.
 • Kirli çamaşırlar aile içinde yıkanmalıdır.
 • İnsanlar çıkarları için hakları için olduğundan daha gayretli savaşır.
 • Beni sevmenizi değil, bana canla başla hizmet etmenizi istiyorum.
 • Kazandıklarımın hepsini cesaretime ve çalışkanlığıma borçluyum.
 • Bir tek düşmanla sık sık dövüşmemelisin, yoksa ona bütün savaş sanatını öğretirsin.
 • Kaybettiğimiz her saat, düşman için kazançtır.
 • İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.
 • İnsanın kendisinin değil iyi günlerinin dostları vardır.
 • Ahlaksız insan başaramayacağı işi üstlenen insandır.
 • Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır.
 • Bir devletin politikası, coğrafyasında saklıdır.
 • Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur.
 • İmkansızlık yalnız sersemlerin sözlüğünde bulunan bir kelimedir.
 • Yapıcı bir tenkit, akıllı insanları güçlendirir. Ahmakları öfkelendirir.
 • Yaşadığım sürece çalışırım, çalışamadığım an ise ölmüş sayılırım.
 • Yaşayarak öğrenmek, bedeli en yüksek öğrenme biçimidir.
 • Yenile yenile yenmesini öğrendim.
 • Mümkün olduğu kadar çok düşün, düşündüğünü de hep yap.
 • Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe yarar.
 • Sık sık ceza vermeyiniz, ama verdiğiniz zaman ağır ceza veriniz.
 • Diplomat iyi giyinmiş bir polis kuvvetidir.
 • En büyük tehlike zaferin eşiğinde durur.
 • Hayata olan bağlılık kesildikçe ölüm gelir.
 • Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.
 • Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür.
 • İnsan hiçbir zaman nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar yükselemez.
 • Bana Türklerden kurulu bir ordu verin size dünyayı alayım.
 • Tarih, üzerinde herkesin anlaştığı bir yalandır.
 • Türkler öldürülebilir lakin mağlup edilemezler.
 • İnsan üniformasının adamı olur.
 • İnsanı yaralayan tek şey gerçektir.
 • İnsanın evi gönlünün bağlı olduğu yerdir.
 • İnsanı yükselten iki şey vardır: Korku ve merak.
 • Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.
 • Politika para yerine insanların ortaya sürüldüğü bir oyundur.
 • Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.
 • Önüne geçilmez harpler daima haklı olan harplerdir.
 • Talihi olanın horozu da yumurtlar.
 • Ölümü düşündüğünüz vakit, çaresiziz demektir.
 • En iyi lider, en iyi umut taciridir.
 • En kısa yol bilinen yoldur.
 • Barış demekle dünyada barış olmaz.
 • Üstün insan kimsenin yolu üstünde değildir.
 • Az bilgisi olup çok konuşan, parası olmayıp çok harcayana benzer.
 • Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş.
 • Asla vicdanınızın sesini kendinizden uzak tutmayın.
 • Mutsuzluk dehanın ebesidir.
 • En büyük suç umutsuzluktur.
 • En korkulacak an zafer anıdır.
 • Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir.
 • Erdem en ağır topun yanındadır.
 • Siyaset kılıcı yener.
 • Gerektiğinde aslan postundan çıkıp tilki postuna bürünmesini biliyorum.
 • Güç ortaya çıkınca kanunlar zayıflar.
 • En tahammül edilmez zorbalık, küçük adamlarınkidir.
 • Onur, hükümdarlar için, bir ahlak vergisi gibidir.
 • Ölümle sürgüne tek başına gidilir.
 • En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır.
 • Zafer; savaşta kovalayan, aşkta ise kaçan erkeğindir.
 • Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.
 • Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.
 • Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz.
 • Bağnazlığı kökünden yok etmek için uyutmak gerekir.
 • En tehlikeli danışman onurdur.
 • İnsanın en büyük sanatı zamandır.
 • Beyinsizlik sadece politika mesleğinde özür sayılmaz.
 • Devlet yalnız mahmuzlarla ve çizmelerle yönetilir.
 • İnsan olgunlaşması için mutlaka acılarla yoğrulması gerekir. Çünkü o hem taş, hem heykeltraştır.
 • Vatanını kurtaran insan hiçbir kanunu çiğnemiş sayılmaz.
 • Vücudu dinlendirmenin en doğru yolu, aklı dinlendirmektir.
 • Bir filozofu hiçbir şey yapmak mümkün değildir.
 • Bir kral felaketin altında inlememelidir.
 • Siyasi çıkarıma denk düşüyorsa, hiç korkmam, korkaklık edemem.
 • Tek korktuğum düşman doğadır.
 • Moral, benim gibi bir adam için hiçbir şey ifade etmez.
 • Mutluluğa asla inanmam.
 • Günah çıkarmanın en kestirme yolu intihar etmektir. Zaten intihar da itirafın ta kendisidir.
 • Yönetim sanatı, görülmesinde yarar bulunmayan şeyleri görmeye dayanır.
 • İnsanlar rakamlar gibidir; ancak durumlarına göre kıymet alırlar.
 • İyi bir ziraate dayanan maliye asla yıkılmaz.
 • Yükselmek ile gülünç düşmek arasında ancak tek bir adım vardır.
 • Taht nedir? Altınla süslenip üstüne kadife örtülmüş bir tahta parçası... Devlet, benim.
 • Zafer, iradededir.
 • Bir komutan ne galiplere ne de mağluplara dinlenecek kadar vakit bırakmalıdır.
 • Hayat boyunca başarının sırrı: para, para, para.
 • Talih, bir orospudur.
 • Tehlikenin içinde bir zevk var.
 • Yalnız yıldırım toptan güçlüdür.
 • İmkansız. Bu sözcük Fransızca değil.
 • İnsan sabır ve dayanıklılığı ile vebayı bile yener.
 • İnsanlar hayalleriyle idare edilirler.
 • Konuşmalarıyla dalkavukluk yapan insan iftira atmaktan da çekinmez.
 • Milletleri kendi arzuları hilafında kurtarmak lazımdır.
 • Milletsiz taht, bir parça kadifeyle örtülmüş dört tahta parçasından başka bir şey değildir.
 • Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer.
 • Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler.
 • İdare işinde tecrübe herşeydir.
 • İhtilallerde iki çeşit insan vardır: İhtilali yapanlar ve ihtilalden çıkar sağlayanlar.
 • İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.
 • Makam hırsı, insanların başlıca dürtüsüdür. Yükselme ümidi oldukça, herkes liyakatını göstermeye çalışır; fakat bir kere en yüksek dereceye vardıktan sonra da, rahattan başka bir şey düşünülemez.
 • Çekingen, ürkek ve korkaklar için her şey imkansızdır, çünkü her şeyi imkansız zannederler.
 • Savaşta ahlak olmaz..
 • Bir general aynı zamanda bir şarlatan olmalıdır.
 • Alkış, oy değildir.
 • Avusturyalılar tarihin gördüğü en kötü askerlerdir.Tanrı onlar da askeri zafer görebilsin diye İtalyanları yaratmıştır.
 • Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.
 • İyi bir asker, her zaman en kötü ihtimalleri düşünmelidir.
 • Savunma halinde olan bir birlik yenilmeye mahkumdur; bu askerlik sanatının bir aksiyonudur.
 • En iyi asker çarpışmadan ziyade yürümesini bilendir.
 • Askerlerim çocuklarımdır.
 • Askerler! Tarih size bakıyor.
 • Askerliğin ilk sıfatı yorgunluğa tahammüldeki sebattır; cesaret ancak ikinci sıfatıdır.
 • Askerlik bilgisi toplulukların, muayyen noktalara göre hesap edilmesidir.
 • Asker olmak, sonra asker olmak, yine de asker olmak gerek.
 • Savaşa ait kitaplar kütüphanemin en güzel eserleridir. Yorgunluğumu gidermeye çalıştığım zamanlarda okuduğum ve bana en çok zevk veren kitaplardır.
 • Harp benim elimde anarşinin taban tabana zıddı bir şey olmuştur.
 • Harp garip bir sanattır; ben altmış harp yaptım! Doğrusunu söylemek lazım gelirse hiçbir şey öğrenmedim ki, daha ilk harbi yaptığım andan itibaren bilmiş olayım.
 • Harpte büyük bir bozgun daima büyük bir suçlunun varlığına delalet eder.
 • Ben iyilik görevinden söz etmiyorum; ihtiyaç, kanunların başında, halkın refah düzeyi de adaletin başında gelir.
 • Genel olarak kabullenmek zorunda kaldım. Karısı İmparatoriçe Josephine ile olan ilişkisini betimliyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder