Mahatma Gandhi Sözleri


Mohandas Karamçand Gandi (2 Ekim 1869 – 30 Ocak 1948), Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri. Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür.


 • Kimseye kirli ayaklarıyla, beynimde gezme fırsatı vermem.
 • Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.
 • Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler.
 • Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir.
 • Kadın erkeğin esiri değil; can yoldaşı, desteği, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır.
 • Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.
 • Olsa iyi olurdu... Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna verdiği cevap.
 • İnsanlığa olan inancını yitirmemelisin. İnsanlık bir okyanustur. Bazı damlalar kirli diye okyanus kirlenir mi hiç...
 • Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz "İnsan" insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.
 • Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür... Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür... Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür... Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür... Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.
 • Dünya herkesin ihtiyacina yetecek kadarini saglar, fakat herkesin hirsini karsilamaya yetecek olani degil.
 • Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir.
 • Bir insan yaşamının bir bölümünde yanlış yaparken diğer bir bölümünde doğru davranamaz. Yaşam bir bütündür.
 • Şiddetin kökleri; çalışmadan elde edilen zenginlik. ahlaktan yoksun ticaret, insanlıktan yoksun bilim, özveriden yoksun tapınma ve ilkeden yoksun politikadır.
 • İradesiz düşünce, zihne arız olan bir derttir; düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise, rüzgarı zapt etmekten de zordur.
 • Şiddete karşıyım, çünkü sağladığı düşünülen iyilikler geçici, getirdiği kötülükler ise kalıcıdır.
 • İnsan yaşamının bir alanında haksızlık yaparken diğer bir alanında haklı olamaz’; yaşam bölünmez bir bütündür...
 • Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
 • Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.
 • Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.
 • Yasalara dayanan yargılamadan daha büyük bir yargılama vardır ki, o da her insanın kendi vicdanıdır.
 • Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.
 • Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışırlar.
 • Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahlardan gücünden üstündür.
 • Bizim en büyük hastalığımız bencilliğimizdir.
 • Bir insan yaptıklarının toplamıdır.
 • Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur!
 • Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun.
 • Hakikat, bir taş kadar sert Bir gonca kadar da yumuşaktır.
 • Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır.
 • Basit yaşa ki başkaları da varolabilsin.
 • Tanrı dularımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar.
 • Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir.
 • Bencilliğin gözü perdelidir.
 • Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür.
 • Sevginin olduğu yerde hayat vardır.
 • İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki.
 • Sayısal Çoğunluk Önemli Değildir, Yanında "Allah" Olan Kişi Zaten Çoğunluk Demektir.
 • Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.
 • Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, Tanrı bize kendi dilimizde seslenir.
 • Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek.
 • Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.
 • Keyif zaferde değil; asıl mücadele, girişim ve çekilen ıstıraptadır.
 • Özgürlük hiçbir zaman "her istediğini yapma izni" anlamı taşımamıştır.
 • İhtirasları alt etmek, silah gücüyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir.
 • Altın prangalar demir olanlardan çok daha kötüdür.
 • Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
 • Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur.
 • Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, Tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir.
 • Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder