Lao Tzu Sözleri


Lao Zi, (d. MÖ 604, - ö. MÖ 531), Kimi kaynaklarda adı Lao Tsu, Lao Tse, Laotze veya Laozi)olarak da geçer. Lao Çince 'yaşlı', Zi da 'hoca', 'bilge' demektir. Tao Te Ching kitabının yazarı bilge Laozidir.Taoizmin kurucusu kabul edilen, önemli bir Çin filozofudur.


 • Bilenler konuşmuyor, konuşanlar bilmiyor.
 • Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir.
 • Ne olduğumu bıraktığımda, neysem o olabilirim.
 • Hayat, devamlı değişen doğal olguların zinciridir.
 • Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.
 • Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret.
 • En büyük fetih mücadele etmeden kazanılır, en başarılı yönetici emretmeden yönetir.
 • Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir adımla başlamak zorundadır.
 • Zenginlik ve şeref yüzünden kibirlenen, kendine kötülüğü çağırmış olur.
 • Büyük işler başarıp şeref kazandıktan sonra bir yana çekilmesini bilmeli.
 • Benim üç hazinem vardır. Onları gözbebeğim gibi saklarım: Birincisi sevgidir, ikincisi kanaatkarlıktır, üçüncüsü tevâzudur.
 • Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var:Birincisi sevgi ve nezaket,ikincisi tasarruf,üçüncüsü ise alçakgönüllülüktür.
 • En iyi asker saldırmaz. Üstün savaşçı sessiz başarır. En büyük fatih mücadele etmeden kazanandır. En başarılı yönetici emretmeden yönlendirendir.
 • ‎İnsanlar bir kez birleştiler mi,cesurlar tek başlarına ilerleyemez,korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler.
 • Bir testi yaparsın çamurdan, içindeki boşluktur onu yararlı kılan.
 • Kötülüğü adaletle, iyiliği iyilikle karşıla.
 • Nasıl yenilenirse her gün yenilen gün be gün.
 • Tutkulara itaat etmekten daha büyük bir yanılgı olamaz.
 • Doğa, birine başka, diğerine başka davranmaz.
 • Küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konuşur.
 • Gerçek akıl çok öğrenmekle elde edilmez,bilge istifçilik yapmaz.
 • Eğer pes edebilirsen güçlüsündür, kötüye iyilikle karşılık ver.
 • Yontu ustasının işini yapmaya kalkan elini sakatlamazsa şanslı sayılır.
 • Acele karar vermeyin. o zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir, karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. bir yol biterken yenisi başlar. bir kapı kapanırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder