Konfüçyüs Sözleri


Konfüçyüs Çinli filozof, öğreti uzmanı, astronom ve yazar, MÖ 551 - MÖ 479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yaşadığı sanılmaktadır. Kong Qiu adı altında, Lu devletinin Qufu şehrinde doğmuş ve aynı şehirde vefat etmiştir.


 • Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.
 • Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim.
 • Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım.
 • İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser.
 • Konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki ne insanları, ne de kelimeleri yitir.
 • Akıllı insanlar kendilerini heyecana kaptırmazlar: faziletli olanlar kuşku içinde olmazlar; cesur olanlar hiçbir şeyden korkmazlar...
 • İyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır.
 • Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen kişidir.
 • Eş seçmek, kitap seçmeye benzer; iyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir ama içeriği sağlam olmadıkça, sonunu getirmek zordur.
 • Değerli bir insan gördüğümüz zaman onun gibi olmayı düşünmeliyiz. Değersiz bir kimseye rastladığımız zaman geri dönmeli ve kendimizi incelemeliyiz.
 • Kendisinden çok, başkalarından az isteyen bir insan kendini kötülüklerden uzak tutar.
 • Elde edilecek bir çıkarı olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hayatını hiçe sayan ve eski taahhütlerini unutmayan insan mükemmel bir insandır.
 • Bir insanın akıllı davranması için üç yol vardır: Birincisi iyi düşünmektir. Bu en soylusudur. İkincisi, taklit etmektir. Bu en kolaydır. Üçüncüsü, denemiş olmaktır. Bu en acısıdır.
 • Akıllı kişiler gördüğünde, onlara denk olmayı düşün. Akıllı olmayanlar gördüğünde, içinden kendini düşün.
 • Marifet hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir.
 • Bilen kişiyle dost ol, çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişiyle dost ol, çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzaklaş, çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır.
 • Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız.
 • Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir.
 • Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz
 • Asıl bilgi insanın cehaletini tanımasında yatar.
 • Küçükler ot gibidir, büyükler ise rüzgar: Rüzgar ne yöne eserse, otlar o yöne eğilir.
 • Aç midenin cezasını yorgun ayaklar çeker.
 • Düşünmeden incelersen kör sayılırsın; incelemeden düşünürsen tehlikedesindir.
 • Gerçek bilgi,insanın ne kadar cahil olduğunu bilmesidir.
 • Cahillik aklın gecesidir, ama aysız ve yıldızsız bir gece.
 • Bir öğrenci dostluğu sordu. Konfüçyus dedi ki: Doğruyu konuş ve onları iyi yollara yönelt. Eğer uymazlarsa o zaman dur ve kendini onlar için alçaltma.
 • Onu incitmek zorunda kalsan dahi asla ihanet etme.
 • Konfüçyüs’ün öğrencilerinden Zieng dedi ki “ Başkalarının bana yapmasını istemediğimi, ben de başkalarına yapmam.
 • Önderler nazik olurlarsa, halkları saygısızlığa cesaret edemez. Önderler adil olurlarsa halkları serkeşliğe cesaret edemez. Önderler güvenilir olurlarsa, halkları yalancılığa cesaret edemez.
 • Üç çeşit dost yararlı, üç çeşidi ise zararlıdır. Dostlar dürüst, içten ya da bilgili oldukları zaman yararlıdırlar. Sahteci, yaltaklanmacı ya da fırsatçı olduklarında ise, zararlıdırlar.
 • Eğitimli insanlar kendilerinde ararlar, küçük insanlar başkalarında ararlar. Yapılmış olanın üzerine konuşma; bitmiş olan üzerine yeniden gösteri yapmaya kalkışma; olmuş olanı eleştirme.
 • Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.
 • Eğitimli insanlar başkalarında iyi olanı beslerler, kötü olanı değil. Küçük insanlar ise tersini yaparlar.
 • Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır.
 • İnsanların umutlarıyla oynama,belki tek sahip oldukları şey odur.
 • Arsız güçlü olunca, haklıyı suçlu çıkarır.
 • Başarı, her şeye hazırlıklı olmaktır ve hazırlıklı olmadığınızda başarısızlık kaçınılmazdır.
 • Esinlenmemişse öğretmem, kendini beğenmişse aydınlatmam. İnsanlara bir köşeyi gösterdiğimde, diğer üçünü bulamamışlarsa, tekrar etmem.
 • Onlara başkanlık ederken saygınlığı eksik etme ki ciddi olsunlar. Babaca ve şefkatli ol ki, sadık olsunlar. İyiyi teşvik et, acemiye öğret ki hevesli olsunlar.
 • Hata yapmak bir şey değildir, hata yaptığını unutmak kötüdür.
 • Eskiyi canlandır, ama yeniyi de bil, o zaman öğretici olabilirsin.
 • Eylemlerinde tutarlı olmayanlarla dostluk edersen, ya çok sınırsız yada çok kısıtlı olursun. Çok sınırsız olanlar çok saldırgandır, çok kısıtlı olanlar çok edilgindir.
 • Bir memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz, onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş bir uyum vardır; orada adalet ve erdem hüküm sürer.
 • İnsanca olana gelince, onlar kendilerini kurmaya çalışırken başkalarını da kurmuşlardır. Kendileri de başarmak isterken başkalarının başarılı olmasına yardım etmişlerdir. Yakından ders çıkartabilirler. Bunlara insancıllığın yöntemleri denebilir.
 • İnsanlar servet ve rütbeyi arzular, ama bunlar doğru bir biçimde elde edilmemişse kalıcı olmazlar. İnsanlar yoksulluk ve düşkünlükten hoşlanmazlar, ama doğru davranmazlarsa bundan kurtulamazlar. Eğer örnek insanlar insancıllıktan uzaklaşırlarsa bu nitelemeye nasıl hak kazanırlar? İdeal insanlar hiçbir zaman insancıllıktan sapmazlar; aceleleri olduğu zaman da, kargaşa içinde bulundukları zamanda ona bağlı kalırlar.
 • Eğer kişisel olarak dürüstsen, işler emir verilmeden de yürür. Eğer kişisel olarak dürüst değilsen, emir versen de seni kimse dinlemez.
 • Eğitimli insanlar yolunda, benim muktedir olamadığım üç şey vardır: insanca olanlar kaygılanmaz; bilenlerin aklı< karışmaz; cesurlar korkmaz.
 • Dürüstlere değer ver onları çarpıkların üzerinde tut, böylelikle çarpıkların düzelmesini sağlayabilirsin.
 • Bilmeden hareket edenler vardır; bunu kabullenemem. Çok dinlemek, iyiyi seçmek ve izlemek, çok görmek ve gördüklerini tanımasını bilmek: bu bilgiye çok yaklaşmaktır.
 • Kendine karşı kılı kırk yararsan, başkalarına karşı bağışlayıcıysan düşmanlığı uzaklaştırırsın.
 • Bir ülke iyi yönetiliyorsa, yoksulluk ve düşkünlüğün varlığı, utanç verici bir şeydir. Bir ülke kötü yönetiliyorsa, zenginlik ve onur gibi şeylerin varlığından utanç duyulmalıdır.
 • Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.
 • İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler.
 • Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme balık tutmayı öğret.
 • Güleryüzlü olmayan bir kişi, dükkan açmamalıdır.
 • İnsanlar beni tanımıyor diye üzülmeyecegim; insanları tanımıyorum diye üzülecegim.
 • Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi? Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman ise bilmediğini anla.
 • Hiç bir şey eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz.
 • Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır, ama söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem yoktur. İnsancıl olanlar cesaretlidir, ama cesaretli olanların tümü insancıl değildir.
 • Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.
 • Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.
 • Ben bir şey bilerek doğmadım , eskiye düşkündüm ve onu şevkle aradım.
 • Hiç erişemeyecekmişsin ya da her şeyi yitirecekmişsin gibi çalış.
 • Uzağı düşünmeyen adam, acıyı yanı başında bulur.
 • İyiliği, hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız.
 • Düşünmeden öğrenmek yitirilmiş bir emektir.
 • Sadakat ve bağlılığı en öne yerleştir; kendin kadar iyi olmayanlarla ilişki kurma ve hata yaptığında değiştirmekten çekinme.
 • Erdemli insanların dokuz düşüncesi vardır:
 • 1. Baktıklarında berrak görmeyi düşünürler,
 • 2. Dinlediklerinde iyi duymayı düşünürler,
 • 3. Görünüşleri bakımından cana yakın olmayı düşünürler,
 • 4. Davranışlarında saygılı olmayı düşünürler,
 • 5. Konuşmalarında doğru sözlü olmayı düşünürler,
 • 6. İşlerinde ciddi olmayı düşünürler,
 • 7. Kuşkuya düştüklerinde soruları nasıl soracaklarını düşünürler,
 • 8. Öfkelendiklerinde sorunları düşünürler,
 • 9. Kazancı gördüklerinde adaleti düşünürler...
 • Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müziğini çürütün.
 • Örnek insanlar yumuşak huyludur ve öfkeden kaçınır.
 • Efendi adam, kendisinden çok şey, başkalarından az şey bekler.
 • Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir.
 • Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.
 • Küçük avantajların peşinden koşarken büyük başarılardan olabilirsiniz.
 • Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur.
 • Gerçek iyilik, insanın yüreğinden fışkırır. Bütün insanlar iyi doğarlar.
 • Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.
 • Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu konuşmak mümkün değildir.
 • Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir.
 • Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim.
 • Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi, başkasına yapmamalıyız.
 • Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır.
 • Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula.
 • Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın.
 • Karanlığa söveceğine, bir mum yak.
 • Gerçeği bilenler ile onu sevenler hiçbir zaman eşit değildirler.
 • Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.
 • İdare etmek dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen yanlış olmaya kimse cesaret edemez.
 • Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir.
 • Her şey bir güzelliğe sahiptir fakat bunu herkes görmez.
 • Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.
 • Doğru olan her şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir.
 • Güzel yeteneklerin dahi olsa, kibirli ve cimriysen, diğer özelliklerine göz atmaya bile değmez.
 • İsteyenler bilgilerini genişletmelidirler. Bilgilerini genişletmek isteyenler önce araştırmalıdırlar.
 • Akıllı insan kimseyle yarışmaz, böylece kimse onunla yarışamaz.
 • Yaldızlı sözlerle erdem bağdaşmaz.
 • Erdemli adam, kaygıları silip atandır.
 • Öğretmek iki kere öğrenmek demektir.
 • İhtiyatlı insan nadiren hata işler.
 • Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur.
 • Derin olan kuyu değil,kısa olan iptir.
 • Ağaç yaşken eğilir.
 • Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.
 • Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.
 • Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından daha iyidir.
 • Öğrenmeyi sevmeksizin cömertliği sevmek vardır ki aptalca bir saflığa götürür.
 • Öğrenmeyi sevmeksizin bilmeyi sevmek vardır ki zihinin gereksizce dağılmasına götürür.
 • Öğrenmeyi sevmeksizin içten olmayı sevmek vardır ki onur kırıcı bir aldırmazlığa götürür.
 • Öğrenmeyi sevmeksizin dobra olmayı sevmek vardır ki kabalığa götürür.
 • Öğrenmeyi sevmeksizin açık görüşlü olmayı sevmek vardır ki umarsız bir asiliğe götürür.
 • Öğrenmeyi sevmeksizin prensip sahibi olmayı sevmek vardır ki mantıksız bir zorlamaya götürür.
 • Bende bir yumurta var. Sende bir yumurta var. Eğer, sen bana bir yumurta verirsen, ben sana bir yumurta verirsem, yine sende bir yumurta Bende bir yumurta olur. Şayet, sende bir bilgi var. Bende bir bilgi var. Ben sana bir bilgi verirsem, sen bana bir bilgi verirsen, sende iki bilgi, Bende iki bilgi olur.
 • Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları da daha alçakta. Oysa mutluluk insanin boyu hizasındadır.
 • Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.
 • Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir.
 • Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır.
 • Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.
 • Bir şeyi bildiğin zaman, onu bildiğini göstermeye çalış. Bir şeyi bilmiyorsan, onu bilmediğini kabul et. İşte bu bilgidir.
 • Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder