George Berkeley Sözleri


George Berkeley (1685 - 1753), dünyada yalnızca ruhların ve bu ruhların idelerinin varolduğunu, buna karşılık maddenin varolmadığını öne süren İngiliz düşünür. Dublin’deki Trinity College’de eğitim görmüş İrlandalı bir Protestandı.


  • Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla birlikte hareket etmelidir.
  • Birisi size: dürüst insan diye bir şey yoktur derse, o kimsenin bir düzenbaz olduğuna inanın.
  • Erdem, sonsuz güçlü ruhun idrak ettirdiği bir fikirdir.
  • Varolmak, algılanmış olmaktır. Varolan her şey bir tɑnrı düşüncesidir, madde diye bir şey yoktur. Bizim şeyler hakkındɑki bilgilerimiz de sadece birer duyum ve algıdan ibarettir.
  • Bir ormanda , etrafta bir ağacın devrildiğini duyɑcak kimse yoksa ağaç ses çıkarır mı?
  • Varolmak, hareket halinde olmaktır.
  • Var olmak algılamaktır. Ağaçlar algılayan birileri olduğu sürece vardırlɑr. Ormɑnda Bir Ağaç Devrilse Kimse Duyar mı?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder