François de La Rochefoucauld Sözleri


François VI, Duc de La Rochefoucauld, (15 Eylül 1613 - 17 Mart 1680) Fransa yazarı ve ahlak vaizi. Kendisinin "Ahlak kuralları" (Maximes) eseri ile tanınır. Eski asil ailesinde doğdu. Gençliğinde orduda hizmet edip. Sent-Antuan savaşında yaralandı.


 • Nasihat etmek kolay, örnek olmak zordur.
 • Öyle kusurlar vardır ki, büyük yetenekleri meydana getirirler.
 • Bütün tutkular bize suç işletir ama, bizi en gülünç hatalara düşüren aşktır.
 • Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin.
 • Umutlarımıza göre söz verir ve korkularımıza göre hareket ederiz.
 • Aldatılmanın en iyi yolu, kendini herkesten kurnaz sanmaktır.
 • Gerçek aşk bir hayalet gibidir. Herkes ondan bahseder ama gören çok azdır.
 • Ciddiyet, zihin eksikliklerini örtmek için icat edilmiş bir tavırdır.
 • İkinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre bağlı kalırız.
 • Pek az kadın vardır ki, değeri güzelliğinden ömürlü olsun.
 • Birçok kimsedeki hak sevgisi,haksızlığa uğramak korkusundan başka bir şey değildir.
 • Kadınların cehennemi yaşlılıktır.
 • İlk sevdiklerinde kadınlar, âşıklarını severler, ötekilerde ise sevdikleri aşktır.
 • Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır.
 • Yaptığı tüm kötülükleri bilecek kadar yetenekli insan yoktur.
 • İnsanların çoğu için teşekkür, sadece daha büyük yardımlar için gizli bir umuttur.
 • Nehirler denizde kayboldukları gibi, erdemler de çıkarda kaybolurlar.
 • Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır.
 • Bağışlanamayacak tek kusur ikiyüzlülüktür. İkiyüzlülüğün pişmanlığı da ikiyüzlülüktür.
 • Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incittiği içindir.
 • Yapılan iş ne kadar parlak olursa olsun, yüksek bir amacın sonucu değilse, büyük sayılmamalıdır.
 • Eğer aşktan söz edildiğini duymamış olsalar, hiçbir zaman sevemeyecek olan insanlar vardır.
 • Menfaat her türlü dili konuşur, her kılığa girer, hatta menfaatlere karsı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir.
 • Dine sıkı sıkıya bağlı olmak isteyen çoktur ama, alçakgönüllü olmaya kimse yanaşmaz.
 • İnsanlığı tanımak insanları teker teker tanımaktan kolaydır.
 • Yalnızca bir tür aşk vardır, ama bin taklidi vardır.
 • Küçük işlere takılıp kalan adam, büyük işler başaramaz.
 • Hiç kusurumuz olmasaydı, başkalarında kusurlar bulmaktan bu kadar zevk almazdık.
 • Güzellik hoşa gider, zeka eğlendirir, duygusallık coşku verir, oysa kişileri birbirine bağlayan iyiliktir.
 • Kadınların çoğunun dostluktan bir şey anlamamaları, aşkı tattıktan sonra dostluğun yavan gelmesidir.
 • Kendi kusurlarımızın tam zıtlarıyla övünürüz: İradesiz miyiz, inatçı olmakla övünürüz.
 • Kendimizde her zaman başkalarının acısına dayanacak gücü buluruz.
 • Hepimizde başkalarına katlanacak güç vardır.
 • Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha küçülürüz.
 • Tehlikeye atılmadan önce cesur olup olmadığımızı bilmeliyiz.
 • İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir.
 • Küçük kusurlarımızı itiraf edişimiz, büyük kusurlarımız olmadığına herkesi inandırmak içindir.
 • Eğer başkalarını aşağı görmeseydik başkalarının yüksekten bakmalarından yakınmazdık.
 • İnsan, denemediği her şeyde yüzde yüz başarısız olur.
 • İnsan sevdiği sürece bağışlar.
 • Dünya üzerinde başarılı olabilmek için, başarılı gibi görünmemizi sağlayan her şeyi yaparız.
 • iyi bir nasihatten faydalanmak, en az onu vermek kadar sağduyuya ihtiyaç gösterir.
 • Doğal görünmek isteği kadar doğallığa engel olan bir şey yoktur.
 • Evlenmenin iyisi olur ama kusursuzu olmaz.
 • Güzel hareketleri övmek, bunlarda bir tür pay sahibi olmak gibidir.
 • Bir adamın değeri, büyük yetenekleriyle değil, onları nasıl kullandığına bakılarak ölçülmelidir.
 • Güzel kadınlar için mücevher ne ise, yetenek için de yükseklik odur.
 • Aşktan tedavi eden birçok ilaç vardır, ama iyileştireceği kesin olanı yoktur.
 • Gençlerin pekçoğu terbiyesizlik ve kabalıklarını doğallık zannederler.
 • Dostların çoğu dostlukta, sofuların çoğu da sofuluktan adamı iğrendirirler.
 • Düzeltmek istemediğimiz kusurlarımızla övünmeye çalışırız.
 • En cömertçe verilen şey öğüttür.
 • Az ama dürüst bir zeka, zamanla çok ama sapık bir zekadan daha fazla can sıkar.
 • Çapkınlıkta en az bulunan şey aşktır.
 • Üstün niteliklerle doğmuş olmanın en gerçek belirtisi, kıskançlık duygusundan yoksun doğmuş olmaktır.
 • Konuşmalara konu sağlayan zekâdan çok güvendir.
 • Tevazu iki kere övünme isteğinden başka birşey değildir.
 • Üstün niteliklerle doğmuş olmanın en gerçek belirtisi, kıskançlık duygusundan yoksun doğmuş olmaktır.
 • Aşkta olduğu gibi dostlukta da, insan bildiği şeylerden çok bilmedikleri yüzünden mutludur.
 • Bazen sevdiğimizin bize yanıldığımızı belirtmesi, bizi aldatmasından daha ağır gelir.
 • Bir zamanlar sevilmeye layık olmuş yaşlı kimseler için en tehlikeli gülünçlük, artık öyle olmadıklarını unutmalarıdır.
 • Yapılan iş ne kadar parlak olursa olsun, yüksek bir amacın sonucu değilse, büyük sayılmamalıdır.
 • Yaşlanmasını bilen pek az insan vardır.
 • Sevmek sevmemek insanın elinde olmadığına göre, ne âşık sevgilisinin vefasızlığından, ne de sevgili âşığının kayıtsızlığından şikayette haklıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder