Desiderius Erasmus Sözleri


Desiderius Erasmus, 1466-1536 yılları arasında yaşamış olan, Kuzey Avrupa Rönesansı'nın önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı.


  • Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur.
  • İnsanın her şeyi iyi tanımasını engelleyen iki şey vardır: Biri ruhunun önüne perde çeken utanma, öteki de kendisine tehlikeyi gösterip büyük işlemlere girişmekten yüz çevirten korku.
  • Kendimi tarif etmek, kendime sınır çizmek olur; kudretimin ise asla sınırı yoktur.
  • Talih, cesaretli ve atılganlara güler yüz gösterir.
  • İtiraf edin ki, güzel, hoş olarak yaptığınız ne varsa, hepsini bu deliliğe borçlusunuz.
  • Delinin ruhunda ne varsa yüzünde yazılıdır, ağzı da bunu gizlemeden söyler; oysaki bilgenin, yine Euripides'e göre iki dili vardır: Biri hakikati söylemek için, öteki de yeri gelince hakikatin kılığını değiştirmek ya da onu gizlemek için. Bilgede akı kara, karayı da ak kılmak sanatı vardır. Ağzından hem soğuk hem sıcak soluk çıkar. Sözleri de çoğu zaman düşüncelerinden epey uzaktır.
  • Kimse seni övmüyorsa, sen kendini öv.
  • Kötü huyların en büyüğü temkindir...
  • Bağışla Tanrım. Son Sözleri..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder