Demokritos Sözleri


Leukippos'un öğrencisi Demomritos ya da bazı kaynaklarda Demokritus, MÖ 460-370'lü yıllarda yaşamış ve Sokrates'den sonra ölmüş olmasına rağmen, "Sokrates öncesi doğa filozofları"ndan sayılır.


 • Çelişkiyi ve boş sözleri seven biri ciddi herhangi bir şey öğrenemez.
 • Aklın üç belirtisi vardır. İyi düşünmek iyi söylemek iyi yapmak.
 • Biz hiçbir şey bilemeyiz. Doğru ancak gerçeğin derinliğinde bulunabilir.
 • Hakikat uçurumun dibindedir.
 • Bir kadın tarafından yönetilmek bir erkek için ayıpların en büyüğüdür.
 • Atomlar ve boşluktan başka hiçbir şey yoktur; geri kalan her şey sadece varsayımdır.
 • Dostluğu doğuran Duygulardaki uygunluktur.
 • Kıskanç kişi düşmanına kötülük eder gibi kendine kötülük eder.
 • Doğru düşünenlerin umutları gerçekleşebilir umutlardır; kafasızların umutları gerçekleşemez umutlardır.
 • Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur.
 • Biz insanız, bize insanlığın acılarına gülmek yakışmaz, insanlığın
 • acılarına üzülmek yakışır.
 • Bir şeyi şiddetle arzulamak ruhunu başka şeyler için kör etmektir.
 • Duyularımız bize asla gerçeği gösteremez, ancak edindikleri algıyı yansıtırlar. Gerçek, duyularımızın çok ötesinde bir şey olmalı.
 • Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.
 • Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim.
 • Hekimlik bedenin kötülüklerini, bilgelik ruhun kötülüklerini iyileştirir.
 • Cinsel edim kısa süren bir inmedir:cinsel edimde insan, insan olmaktan çıkar, insan olmaktan uzaklaşır, insan olmaktan ayrılır birdenbire bir darbe yemiş gibi.
 • Doğa ve eğitim birbirine yakındır. Çünkü eğitim insanı dönüştürür, bu dönüşümle insanda ikinci bir doğa yaratır.
 • Sözlerime kulak verseler, sözlerimi anlasalar, çok zaman şerefli insanlar olarak davranacaklar ve böylece bir çok kötü eylemden uzak durmuş olacaklar.
 • Ruhun iyiliklerini aramak kutsal iyilikleri aramaktır; bedenin iyilikleriyle yetinmek insanî iyiliklerle yetinmektir.
 • Ödev insanı adaletsiz olmaktan engeller; en azından, kendi adaletsizliğine sahip çıkmaktan engeller.
 • îyi insan olmalı ya da iyi insanlara benzemeye çalışmalıyız.
 • İnsanı mutlu kılan ne bedensel güçlükler ne zenginliklerdir, insanı mutlu kılan dürüstlük ve sakınıklıktır.
 • Yanlışlardan sakın; korkuyla değil, ödev duygusuyla.
 • Mutsuzluk içinde doğru düşünmek ne güzel şeydir.
 • Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak yaşamını kurtarmaktır.
 • Adaletsizlik eden kişi adaletsizliğe uğrayan kişiden daha mutsuzdur.
 • İnceliksiz davranışa dingilikle katlanabilmek gönül yüceliğidir.
 • Yasaya, yetkeye, daha yaşlıya öncelik vermek görev duygusuna sahip olmaktır.
 • Sizin için değersiz olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır.
 • Zenginliklere kesin olarak egemen olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır.
 • Zenginliklere kesin olarak egemen olan kişi iyi insan olamaz.
 • İnandırma yolunda söz altından daha ağırdır.
 • Akıllı olduğuna inanmış birini akıllı kılmaya çalışmak boşa vakit harcamaktır.
 • Birçok insan akıllılığın ne olduğunu bilmediği halde akıllıca bir yaşam sürdürür.
 • Kalabalıklar mutsuzluk içinde bilgeleşir.
 • Konuşmaya değil eylemde bulunmaya ve erdemli davranmaya harcamalıyız tüm çabamızı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder