Cenap Şahabettin Sözleri


Cenap Şahabettin, (d. 21 Mart 1870 - ö. 12 Şubat 1934) Servet-i Fünun dönemi şairi ve yazarıdır.


 • Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkışma; tutmaz.
 • Menfaat sandalye gibidir, ayağının altına alırsan yükselirsin, başının üstüne alırsan ezilirsin.
 • Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar.
 • Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz.
 • Hayatta en zor şey, amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur.
 • Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş...
 • Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir.
 • Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider!
 • Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız.
 • Gündüz kandilini hazırlamayan, karanlığa razı demektir.
 • Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim ; Kölesi değil! Söylenmemiş fikir yoktur,diyorlar.Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil.
 • Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir.Sanırız k...i,genç göründüğümüz nisbette ecelden uzağız.
 • Başkalarını nezakete davet için bazen kaba görünmek icap eder.
 • Altından kendini koru, zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar.
 • Söylenmemiş fikir yoktur,diyorlar.Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil.
 • Erkeğin kalbi yaşlandıkça, kadının kalbi bozuldukça katılaşır.
 • Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri.
 • Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar gerekçesi ile çoğu kez bakamayız.
 • Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.
 • Balıklar Şüphesiz kainat sudur derler; Bizim bilgilerimiz de buna benzer.
 • Kadınların ağzı işlemezse dili, ağzı ve dili işlemezse gönlü işler.
 • İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir.
 • Daima ara, bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın.
 • Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz.
 • Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür.
 • Başımıza bela geldi deriz; halbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir.
 • Elinden geleni yapmadığın müddetçe, Umduğunu bulamamaktan şikayette haksızsın.
 • Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür.
 • Bir safsata yerleşti mi, onun mantıkla yıkmaya çalışmayın, çünkü başaramazsınız. Onu zamana terk edin.
 • Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder.
 • Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur.
 • Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam basarsın.
 • Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir.
 • Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir.
 • En çok gürültü boş tenekelerden çıkar.
 • Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!
 • En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.
 • İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez.
 • Ümitsiz yürek, hiçbir şeyle aydınlanamaz.
 • Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.
 • Köpeğe gem vurmayın, kendisini at sanır.
 • Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız.
 • Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır.
 • Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter.
 • Hepimiz ölümün nişanlısıyız.
 • Gölgede duran güneşi göremez.
 • Arapça ve Farsçayı atarsak esrârengiz şiir olmaz.
 • Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye zararı dokunmaz.
 • Başkası düştü mü, "çürük tahtaya basmasaydı" deriz, kendimiz düşünce, tahtanın çürük olmasından şikâyet ederiz.
 • Akarsu, ne güzel hayat dersidir: Küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir.
 • dans yatay isteklerin, dikey tatminidir.
 • Konuşanın mevkii, bir fikrin kıymetini az çok değiştirir: İster istemez sözden ziyade söyeyene bakarız...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder