Alfred North Whitehead Sözleri


Alfred North Whitehead, (15 Şubat, 1861 – 30 Aralık, 1947) İngiliz bir matematikçi ve filozoftur. Mantıksal pozitivizm olarak bilinen felsefi akımın ve Viyana Çevresi olarak adlandırılan filozoflar grubunun içinde yer alan önemli isimlerden birdir.


  • Hata yapmaktan korkmak, ilerlemenin ölümüdür.
  • Bir kadının 'memnun oldum' dediği tek yer, tanışma faslıdır.
  • Genellemelerle düşünür ama detaylarla yaşarız.
  • Köpek kucağınıza sıçarsa sizi sevdiği içindir, kedi aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğu içindir.
  • Mekanik matematiksel ilimlerin cennetidir, çünkü kişi onunla matematiğin meyvelerine ulaşır.
  • Batı felsefeleri, Platon'un görüşlerine düşülen dipnotlardan ibarettir.
  • Cehalet değil, cehaletin farkında olmama bilginin ölümüdür.
  • Şu anda benimsemiş olduğumuz inançlara, kuşkuyla bakmamıza neden olabilecek bir düşünce; oturup hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir.
  • Günümüzün geçerli inançlarını yarıp öteye fışkırmayan bir uygarlık, çok sınırlı bir ilerleme döneminden sonra kısırlaşmaya mahkumdur.
  • Akıllarımız sınırlı fakat bu sınırlılığın şartları içerisinde sonsuz olasılıklarla çevrilmişiz; işte hayatın gayesi bu sonsuzluktan kavrayabildiğimiz kadar çok şey kavramak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder